Ekstein.dk
Om Åsa Ekstein
Psykoterapeut
Parterapeut
Afspændingspædagog
PS - Professionel Støtteperson
Skriv til Åsa Ekstein

Åsa Ekstein
Tlf: 2082 7008

Jomsborgvej 23a
2900 Hellerup

PS støtteperson §54


billede af en spire der bliver vandet

Jeg er medlem af PS foreningen, som er en sammenslutning af professionelle støttepersoner, for forældre til børn, som er anbragt udenfor hjemmet. i.f. § 54 i serviceloven.

Jeg har som støtteperson nogle meget gode erfaringer med at det nytter noget at støtte forældre til anbragte børn. Det kan være svært at forstå, som forældre, de foranstaltninger som pludselig bliver en del af deres liv. Det skaber frustrationer, vrede, sorg, fortvivlelse og mange spørgsmål om, hvorfor skete dette lige for os.

Forældre bliver glade for at blive taget alvorligt, af en person som de kan snakke med om alle slags følelser og tvivlsspørgsmål. Som støtteperson skal jeg ikke lave om på forældren, men i stedet for støtte og hjælpe med at finde ressourcer, som kan give en fornemmelse at at være noget værd, i stedet for at finde fejl som kan få forældren til at føle sig forkert.

Jeg synes at det er spændende at forberede møde med forvaltningen sammen med en forældre. Dette kan hjælpe forældren til f.eks. ikke at fare op og rase eller blive fortvivlet, men derimod blive en god samarbejder i sagen.

Det gavner både forældren og barnet, men også sagsbehandleren.

Som forældre er det afgørende at blive set, hørt og forstået. Det er også vigtigt at blive vejledt omkring lovgivning og regler.

Jeg har ca. 25 års erfaring med at arbejde med børn og familier.

Links:


     

...endnu en side af AtkeLand